Nằm mơ thấy sinh em bé đánh con gì?

Nằm mơ thấy sinh em bé đánh con gì?