Sử dụng phương pháp bạc nhớ kết hợp lô gan để chọn được cầu số chuẩn nhất

Sử dụng phương pháp bạc nhớ kết hợp lô gan để chọn được cầu số chuẩn nhất