Đánh đề 3 càng ăn bao nhiêu?

Đánh đề 3 càng ăn bao nhiêu?